Óvoda fejlesztése Zádorfalván

a kedvezményezett neve: Zádorfalva Község Önkormányzata

a projekt címe: Óvoda fejlesztése Zádorfalván

a szerződött támogatás összege: 79.002.431,- Ft

a támogatás mértéke (%-ban): 100%

a projekt tartalmának bemutatása

A gyermekjóléti alapellátásokhoz (bölcsőde, mini bölcsőde, családi bölcsőde), valamint az óvodai ellátáshoz való hozzáférés javítását és a szolgáltatások minőségének fejlesztését szolgáló felhívás fő célja a kisgyermeket nevelők munkavállalásának támogatása, a családok segítése, különösen a leghátrányosabb helyzetű térségekben lévő gyermekek minél korábbi életkorban történő megsegítése. A felhívás a 3 éves kor alatti gyermekek napközbeni elhelyezését és a 3-6 éves gyerekek óvodai elhelyezését támogatja. A gyermekjóléti alapellátásokhoz (bölcsőde, mini bölcsőde, családi bölcsőde), valamint az óvodai ellátáshoz való hozzáférés javítását és a szolgáltatások minőségének fejlesztését szolgáló felhívás fő célja a kisgyermeket nevelők munkavállalásának támogatása, a családok segítése, különösen a leghátrányosabb helyzetű térségekben lévő gyermekek minél korábbi életkorban történő megsegítése. A felhívás a 3 éves kor alatti gyermekek napközbeni elhelyezését és a 3-6 éves gyerekek óvodai elhelyezését támogatja. Jelen projekt keretében Zádorfalva Község Önkormányzata Óvodáját kívánja fejleszteni, a fent nevezett célok elérése érdekében. A projekt keretében az óvoda fejlesztésével az önkormányzat átfogó célja a nők munkaerő-piaci részvételének elősegítése a kisgyermekek számára a napközbeni elhelyezést biztosító intézmények által nyújtott szolgáltatások minőségének fejlesztése révén; az óvodai ellátáshoz való hozzáférés javítása és a szolgáltatás minőségi fejlesztése; a kisgyermekeket nevelők munkavállalásának támogatása, a családok segítése; a leghátrányosabb helyzetű térségekben lévő gyermekek minél korábbi életkorban történő megsegítése; egyenlő esélyű hozzáférés, esélyegyenlőség megteremtése az oktatási-nevelési intézményekben; a minőségi nevelés megteremtéséhez szükséges feltételek biztosítása, a versenyképes tudás elsajátításához szükséges infrastruktúra és eszközfejlesztés; társadalmi kohézió; a település népességmegtartó erejének növelése, a település fiatal, képzett munkaerőt megtartó lehetőségeinek növelése, elégedettség növelése; az intézmény racionális és költséghatékony működtetése, energiatakarékosság; az oktatásnevelés minőségének és hatékonyságának növelése, a meglévő különbségek csökkentése; a sajátos nevelési igényű és a hátrányos helyzetű tanulók integrációjának elősegítése; valamint korszerű és egészséges fejlődéshez szükséges feltételek biztosítása. A fejlesztés által elérendő specifikus célok gyermekek kulcskompetenciáinak fejlesztés érdekében az intézmény infrastrukturális fejlesztése; az óvodába járó gyermekek számának megfelelő mennyiségű és minőségű terem és csoportszoba biztosítása; eszközbeszerzés segítségével a főzőkonyha és a csoportszoba felszerelése, valamint az intézmény energia- és költséghatékony működésének megteremtése. A projekt keretében az épület általános állagmegóvó és állagjavító valamint energetikai korszerűsítését, illetve kis léptékű bővítést tervezzük. Az épület két helyen bővül. Az északkeleti raktár rész, illetve a konyhához egy öltöző és vizesblokk készül. Emellett a raktárakat olyan módon alakítjuk ki, hogy kizárólag közlekedőn keresztül juthassunk el a konyhába, illetve a bejárattól közvetlenül juthassunk el az öltözőbe és mosdóba. A másik bővítés célja egy új bejárat kialakítása, valamint a meglévő vizesblokk akadálymentes wc-vel, illetve egy felnőtt öltöző mosdó blokkal történő bővítése. A meglévő bejáratot megszüntetve az ajtó helyén egy ablak kerül kialakításra, illetve irodát alakítunk ki belőle. A meglévő irodából alakítjuk ki az új öltözőt.

  • a projekt tervezett befejezési dátuma:  2019.06.06.
  • a projekt fizikai befejezésének dátuma: 2020.08.29.
  • projekt azonosító száma: TOP-1.4.1-15-BO1-2016-00055